Главни Наука

Религиите в света

Да разпространим новината

Религии. Религията е вярата в богове. Думата религия произлиза от латинската дума релего и означава „свързвам отново“, „събирам отново“. Следователно религия означава възстановяване единството между Бог и човек. Тя оказва голя­мо влияние върху живота на хората, защото определя тяхното поведение и културно развитие. В света съществуват много религии. Те са се появили по различно време и имат различ­ни богове. В основата на всички религии стои преклонението пред Бога и спазването на определени правила на живот. С развитието на човечеството се развиват и религиите. Появяват се нови религии, а някои от старите изчезват.В началото на XXI век най-разпространените религии в света са християнството, ислямът (мюсюлманство), будизмът и индуизмът.

loading...

Християнската религия се заражда н началото на Новата ера в Палестина. През Средновековието последователите на хрис­тиянството се разделят на католици, протестанти иправославни . Между теченията в християнството има различия, но ги обединява вярата в Иисус Христос. Свещена книга за християните е Библията. Свещените места за покло­нение са Божи гроб в Йерусалим и Ватиканът в Рим. Свещени празници за всички християни са Рождество Христово (Коле­да) и Възкресение Христово (Великден).

Ислямът (мюсюлманството) възниква в началото на VII век в Арабския полуостров. Богът на мюсюлманите е Аллах, а не­гов пророк (наместник и тълкувател) и основател на тази религия с Мохамед. Свещена книга за мюсюлманите е Коранът, а свещено място за поклонение е джамията „Каабев град Мека (Саудитска Арабия). В исляма има две религиозни тече­ния сунизъм и шиизьм.

loading...

Будизмът е една от най-древните религии на Земята. Тя се заражда в началото на I хилядолетие пр.Хр. в Северна Индия. Негов основател е монах на име Буда, живял в град Патна.

Древна религия е и индуизмът. Тя се оформя в средата на I хилядолетие пр.Хр. също в Северна Индия. Основа на тази религия е вярата в съдбата на хората (карма).

В Африка, Южна Америка и някои страни от Азия са се запазили първобитни религиозни вярвания в божества, представляващи животни, растения или предмети.

Реклами

loading...
loading...

Inline
Харесайте ни! Така ще бъдете информирани и в час с нещата по света.
Inline
Харесайте ни! Така ще бъдете информирани и в час с нещата по света.