Главни Новини

Преброиха 142 000 безработни през второто тримесечие на 2019 г.

Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели във фейсбук, за да разберат и те

През второто тримесечие на 2019 г. броят на безработните лица е 142.0 хил., от които 82.7 хил. (58.2%) са мъже и 59.3 хил. (41.8%) – жени, сочат данните на Националния статистически институт.

 

Коефициентът на безработица е 4.2% и в сравнение с второто тримесечие на 2018 г. намалява с 1.3 процентни пункта, като при мъжете намалението е от 6.1 на 4.6%, а при жените – от 4.7 на 3.7%.

 

От всички безработни лица 15.1% са с висше образование, 45.1% – със средно, и 39.8% – с основно или по-ниско образование.

 

През второто тримесечие на 2019 г. продължително безработни (от една или повече години) са 84.5 хил., или 59.5% от всички безработни лица. Коефициентът на продължителна безработица е 2.5%, като в сравнение с второто тримесечие на 2018 г. намалява с 0.7 процентни пункта. Коефициентът на продължителна безработица при мъжете е 2.7%, а при жените – 2.2%.

 

През второто тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3 262.8 хил., от които 1 733.2 хил. мъже и 1 529.7 хил. жени. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 54.7%, като при мъжете този дял е 60.5%, а при жените – 49.2%.

 

През второто тримесечие на 2019 г. 2 065.3 хил. души, или 63.3% от всички заети, работят в сектора на услугите, 980.2 хил. (30.0%) работят в индустрията и 217.4 хил. (6.7%) – в селското, горското и рибното стопанство.

loading...