BGtop
Главни Любопитно Наука

Какво знаем за континента на който живеем ?

Да разпространим новината
Европа е един от малките континенти.Според легендите континентът е кръстен на принцеса от древна Финикия, отвлечена от Зевс. Съществува и мнение, че Европа произлиза от финикийската дума за залез (запад), а Азия – от изгрев (изток).

Какво е географско положение на Европа и колко е голяма ?

-Континентът е разположен на север от Екватора и почти изцяло в Източното полукълбо
-Заема площ от около 10,5 млн. km.Максималната географска дължина на Европа е около 5 000 km, а ширината достига 4 000 km.

Граници на Европа:

На север, запад и юг Европа граничи с водните басейни на Север­ния ледовит и Атлантическия океан, Средиземно и Черно море.На изток континентът достига до дългите около 2 500 km пла­нински вериги на Урал. На югоизток като граници с Азия условно се приемат Каспийско море и Кавказ.

Европа има разнообразие от крайбрежни форми и много дълга брегова линия – около 41 хил. km. За сравнение почти 3 пъти по-голямата по площ Африка има едва 30 хил. km брегова линия. Над 1/3 от общата площ на континента е заета от полуострови и острови. Това оказва благоприятно влияние на корабоплаването и пристанищната дейност.Европа се отличава с 4 големи полуострова – Скандинавски (око­ло 800 хил. km:), Пиренейски (580 хил.), Балкански (505 хил.) и Ане- пниски (149 хил ). Сред островите най-големи са Великобритания (219 хил. km2), Исландия (103 хил.) и Ирландия (82 хил.).
Акваторията на Северния ледовит океан се нарича още Арктика. По нейните европейски брегове са Баренцово и Норвежко море.
Най-голяма е дължината на континенталните атлантически брего­ве. Широко отворени на запад са Северно море и Бискайският залив, а между тях е протокът Ла Маши. Балтийско море е вътрешнокон- тинентално и връзката му със Световния океан е ограничена от тесни протоци. Проучете имената им.
Към акваторията на Атлантическия океан принадлежи и Средизем­но море. Те са свързани чрез Гйбралтарския проток, който е широк едва 14 km. Тясна е и водната връзка с Черно море през протоци­те Дарданет и Босфор. За да има корабоплаване между Средиземно и Червено море, е прокопан Суецкият канал с дължина 193 km.

Отделните части на Европа се отличават с различни типове бряг.

Например крайбрежието на Скандинавския полуостров има фиордов тип бряг . Характерни за него са дълбоко врязаните в сушата морски заливи със стръмни брегове и дължина, достигаща над 100 km.

По западните брегове на Балканския полуостров има множество близко разположени малки острови, по­луострови и протоци, които се обозначават като далма­тински тип бряг.

Част от бреговете на Пиренейския полуостров и остров Ирландия се характеризират с риасов тип бряг.При него има редуване на малки острови и по­луострови със стръмни брегове и дълбоки заливи.

Любопитно:

  • Ла Манш е проток между остров Великобритания и конти­ненталната част на Европа. Ширината му варира между 30 и 250 км. През 1987 – 1994 г. между двата бряга е прокопан т.нар. Евротунел с дължина около 50 кт. По него се движат влакове със скорост над 150 km/h. Благодарение на това съо­ръжение железопътната връзка между Париж и Лондон може да се осъществи само за около 2,5 часа.
  • Кораби могат да преминават между Балтийско и Северно море, като плават по Килския канал Прокопан е през 1887 – 1895 г., а през 1907-1914 г. е допълнително разширен и удълбан. Дължината му е 98 км. ширината -100 т, а дълбочина­та -11 т. Ежегодно през него преминават над 30 000 кораба.

Дарение

Подкрепете нашият независим сайт с колкото решите. Всяко дарение е важно за нас.

Борислав Иванов

Име: Борислав
Фамилия: Иванов
Местоположение: град Варна, България
Майчин език: Български
Други езици: Английски
E-mail: [email protected]

Facebook

Дарете за качествените новини

Реклама

Inline
Inline