Главни Общество

Бизнесът умира! Сервизи и бакалии фалират най-често

сервиз
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели във фейсбук, за да разберат и те

Най-често българинът започва бизнес начинания в търговията или ремонт на автомобил, но и оцелява най-трудно. Делът на нововъзникващите дружества у нас е приблизително постоянен с годините – около 12 на сто от всички компании. Това показва изследването на демографията на предприятията, което Националният статистически институт изготвя веднъж годишно.

През 2017 г. в България са действали 347 730 активни предприятия, което е с 0.1% по-малко в сравнение с предходната. 164 876 от тях, или 47.4%, са с нула наети, 37.6% имат под 5-има служители, а с повече от 10 са 7.8% от компаниите. Същевременно именно в последната група компании са ангажирани близо 70% от работещите българи, и обратното – в групата фирми с нула наети работят едва 6.6% от заетите.

От статистическите данни за времето между 2013 и 2017 г. се вижда, че най-често се създават дружества с предмет на дейност търговия – 42.2%, а най-малък е делът на новоучредените добивни компании – едва 0.1% средно за периода, пише Монитор. В същото време и „смъртността“ на чисто търговските начинания е най-голяма, а добивните са най-жизнеспособни. Делът на предприятията, родени през 2012 г. и все още активни пет години по-късно – през 2017 г., е 5.6%. Най-жизнеспособни са предприятията от енергетиката, където оцелелите са 13.6%.

Стойността на този показател е най-ниска за компаниите, занимаващи се с недвижими имоти – 4.0%. През 2016 г. са били закрити 41 611 предприятия, или 11,9 на сто от броя на активните предприятия през същата година, като почти половината от тях са в сектора на търговията и ремонта на автомобили и мотоциклети. Бизнес демографията представя данни за броя активни предприятия, броя новородени предприятия, относителния дял на оцелелите предприятия, броя умрели предприятия, както и данни за промяната на заетостта в тях към определен момент.

През 2016 г. 42,3 на сто от „умрелите“ предприятия са в сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“. През 2016 г. новопоявилите се фирми са 43 434 като от тях 34 508 са преживели успешно следващата година. Най-висок е делът на оцелелите предприятия в „Транспорт, складиране и пощи“ – 87,3 на сто, а най-нисък – в „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 52,1 на сто. Бизнес демографията на националната статистика показва негативна тенденция с напредването на годините.

loading...

Реклама

Реклама