Главни Новини

Бизнесът подкрепя частично промените в Наредба Н-18:: Investor.bg

Да разпространим новината

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Investor Media Group


Българска стопанска камара (БСК) подкрепя предложенията за удължаване на срокове по Наредба Н-18, предложени от финансовото министерство, съобщиха от организацията. Според новата промяна в текстовете, която е публикувана на страницата за обществени консултации, бизнесът следва да приведе дейността си в съответствие с изискванията на Наредбата – до 31.01.2020 г., за предприятията, които използват софтуер за управление на продажбите (СУПТО), и до 31.03.2020 г., за предприятията, извършващи продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин, и които не използват друг софтуер за управление на продажбите, извършвани чрез електронния магазин, освен софтуера на електронния магазин.


Бизнесът обаче се надява, че в новите срокове ще бъдат разгледани и взети предвид направените предложения в работните групи с участието на работодателите по 3-те тематични области: 


– Развитие на текущия модел за отчитане на продажбите с фискални устройства;


– Перспективи пред фискалната регулация на плащанията с карти и транзакциите чрез платежни оператори;


– Възможности за софтуерна фискализация или обмен на фискална информация чрез автоматизирани интерфейси.


„Подкрепяме предвидената алтернатива за средните и големи предприятия за използване на СУПТО с облекчени изисквания при блокиране на софтуера, но при задължение за генериране и изпращане на стандартизиран одиторски файл в НАП до 31 януари на следваща година. В същото време, считаме, че тази възможност следва да е достъпна за по-широк кръг предприятия. Както е посочено и в мотивите към проекта, кумулативното изискване предприятията да отговарят на критериите за средни и големи предприятия, и получените плащания по продажби за предходната година, за които е налице задължение за издаване на фискален бон, да не надвишават 5 на сто от размера на нетните приходи от продажби, стеснява броя лицата, които биха могли да се ползват от тази алтернатива до малко над 900 компании“, се посочва в позицията на БСК.


Бизнесът призова и да бъдат прецизирани текстове в Наредбата, които създават прекомерна административна тежест или ограничения, които бяха представени в хода на обществените консултации, но не бяха приети при предходното изменение на Наредбата от 02.07.2019, в т. ч.: Изискването софтуерът за управление на продажби задължително да поддържа интерфейс на български език (Приложение № 29 към чл. 52а; т. 1). Доколкото не съществува правно основание за подобно изискване, предлагаме то да се отнася само за модулите, които експортират данни за целите на фискалния контрол, настояват от БСК.


Посочените като основание мотиви за отхвърляне на предложението в Справката за отразяване на предложенията и становищата, публикувана на портала за обществени консултации, а именно чл. 10, чл. 1 и 2 от Закона за българския език, цитират несъществуваща правна норма.


Източник

loading...