Общество

Споделете новината във фейсбук, за да я видят и приятелите ви!

Десетото число на месеца мина. Бизнесът заплаща труда на работниците си най-често в периода 5 до 10 число на настоящия месец за изминалия. От началото на 2020 г. брутната минимална заплата вече е 610 лева или с 50 лева повече.

Това означава, че този месец работещите трябва да получат за първи път повече пари в портфейла си, пише “Монитор”. Но с колко повече? Има разлика между брутна и нетна заплата.

Брутното заплащане включва дължимите от работника данъци и осигуровки, но не включва осигуровките за сметка на работодателя. Нетната заплата е чистата сума, която получава за положения труд. Тя се получава след като от брутната заплата се приспаднат дължимите данъци и осигуровки.

Така при брутна заплата от 610 лв., след приспадането на дължимите данъци и осигуровки за сметка на работника, нетната (чиста) заплата възлиза на 473.35 лв. Сметката е чрез калкулатора на сайта pariteni.bg, който изчислява само за трета категория труд и е със зададен период на изчисление за 2019 г. Тоест възможно е минимално разминаване.

Ето за какво отиват удръжките от служителя, на стойност от 136.65 лв. по пера: